Newsletter Full Form

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

* obligatoriskt fält

 


Tävla

Så här tävlar du

1. Börja med att skapa ett nytt tävlingskonto på Swedish Content Awards tävlingssajt

Gå till tävlingssajten >> Därefter kan du logga in på ditt konto och anmäla tävlingsbidrag. Vi använder samma tävlingssystem som till exempel Guldägget, 100-wattaren, Guldnyckeln och Spinn. Om du däremot redan har en användarprofil med användarnamn och lösenord som du har erhållit när du tävlat i någon av de tävlingarna kan du välja att logga in på ett befintligt tävlingskonto och där välja vilken tävling du vill delta i. Ladda ner vår tävlingsguide >>

2. Välj vilka kategorier ni vill tävla i

Juryn förbehåller sig rätten att flytta ett bidrag till en annan kategori om de tycker att det har anmälts till fel kategori. Om en kategori får extremt få bidrag kan juryn föreslå en flytt till en annan passande kategori, dock inte utan att stämma av detta med den tävlande som då kan välja att i stället ta bidraget ur tävlingen.

3. Tävlande bidrag ska vara producerade eller publicerade/utgivna under 2020

4. Tävlingsavgift

Medlem i Swedish Content Agencies

Första bidraget 2950 kr Efterföljande bidrag 2450 kr

Ej medlem i Swedish Content Agencies

Första bidraget 4950 kr Efterföljande bidrag 3950 kr

Förläng deadline

Behöver du mer tid? Inga problem, hör av dig så kommer vi överens om ett passande datum inom ramen för administrationstiden. Förlängd deadline debiteras med 1000 kr per bidrag och dag.

5. Tryckta publikationer ska skickas in i 5 (fem) exemplar för varje kategori som bidraget tävlar i.

OBS! Om tävlingsbidraget är en tidning ska endast en utgåva skickas in i fem exemplar. Enda undantaget från detta är kategori Reportage om det tävlande bidraget är en artikelserie. På varje exemplar ska en utskrift av bekräftelsemailet som du får när du anmält ett bidrag fästas. Använd en häftapparat. För digitala bidrag behöver endast anmälan på webben göras.
  • Casefilm max 2 min
  • Referensbild: PDF, JPG, PNG. Maximal storlek är 200 MB per fil och upplösning 300 dpi. Referensbilden ska ha en bilddimension på 1920 x 1080 
  • Övriga bilder: PDF, JPG, PNG. Maximal storlek är 200 MB per fil och upplösning 300 dpi.
  • Video: AVI, WMV, MPG, MPEG, Mov, mp4. Maximal storlek är 200 MB per fil.
  • Ljud: Mp3. Maximal storlek är 200 MB per fil.
Bilder märks upp med bidragsnamn och tävlande byrå. Allt bildmaterial laddas upp på Swedish Content Awards tävlingssajt. Inlämnaren ansvarar för att tävlingsbidrag och dess material, inte strider mot marknadsföringslagen, annan marknadslagstiftning, lagen om namn och bild i reklam, dataskyddsförordningen (GDPR), immaterialrättslg lagstiftning, branschpraxis, etiska regler, eller i övrigt marknadsföring eller i tillämpliga lagstiftningar. Observera att det inte är tillåtet att t.ex. använda musik, ljudspår, still- eller rörliga bilder eller annat medie som man inte har köpt rättigheterna till i t.ex. casefilm eller annat bifogat material. Vid efterfrågan ska inlämnaren kunna uppvisa hur detta godkännande har säkerställts/inhämtats. Inlämnaren ansvara för att det inte föreligger hinder mot att bidraget/en och dess material, kan visas i samtliga medier i så väl i som utanför Sverige av Swedish Content Agencies och dess partners. Inlämnaren ger sitt tillstånd till Swedish Content Agencies att publicera materialet på internet, i tryckta och/eller digitala medier och kanaler, i utställningar, under Awardsgalan samt i samband med marknadsföring av tävlingen eller av annat av Swedish Content Agencies arrangerat evenemang samt försäljning av reklamalster. Inlämnaren ansvarar för att den tävlande byråns, underbyråns namn eller logotyp inte förekommer på eller i bidraget. Inlämnaren ansvarar för att ersätta tredjeman/upphovsrättsinnehavaren för eventuella skade – och/eller ersättningsanspråk pga. Brott mot lag, branschpraxis eller annat regelverk. Inlämnaren ansvarar och för att idén inte använts tidigare i andra kommunikations sammanhang i Sverige eller utomlands. Juryn kan i de fall tveksamhet föreligger begära in underlag från inlämnaren som styrker produktion och publicering. Så kallade ”ghost jobs” är ej legitima i tävlingen. Bidrag som inte uppfyller ovanstående krav tas ur tävlingen och har i så fall ej rätt att återfå anmälningsavgift eller andra kostnader som har uppstått i samband med tävlan.

6. Fysiska tävlingsbidrag & bilagor

Pga. den rådande pandemin har vi inte möjlighet att ta emot fysiska bidrag och bilagor i år. Samtliga bidrag och bilagor bifogas digitalt vid tävlingsregistreringen. Vi är medvetna om att detta inte är optimalt men det är något som juryn kommer att ta hänsyn till vid bedömningen. Var noga med att beskriva pappersval och ev. annat material i de beskrivande texterna vid tävlingsregistreringen.

7. Nomineringsdiplom utfärdas till alla nominerade, ett till uppdragsgivaren och ett till byrån.

Minst ett guld utses i varje kategori på prisutdelningen. Guldvinnaren belönas med en vackert designad prisstatyett tillverkad av Torstensson Design av återvunnet glas samt ett diplom var till uppdragsgivare och byrå.